Cordeel

Whistlebox - Klokkenluiderskanaal

Via Whistlebox kan u wanpraktijken melden die te maken hebben met inbreuken op de Europese wetgeving zoals fraude, inbreuken op milieuwetgeving, inbreuken op volksgezondheid, enz. Deze meldingen kunnen volledig anoniem gebeuren en worden behandeld door de vertrouwenspersoon.