Solar panels

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is voor Cordeel geen modetrend, maar een manier van handelen. Onze missie luidt dan ook als volgt: “Transforming the future as the fastest builder by focussing on innovation to create smart, energy-efficient and low-carbon solutions”.

Wij zijn er rotsvast van overtuigd een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een duurzamere toekomst voor ieder van ons. Hoe? Door tal van kleine en grote innovaties die de impact van onze activiteiten op het milieu moeten verminderen. Dit niet enkel door het aanbieden van duurzame en circulaire bouwoplossingen en energietoepassingen aan klanten, beginnen doen we bij ons zelf met de verduurzaming van onze eigen bedrijfssite in Temse en elektrificatie van onze werven.

In 2012 heeft Cordeel zetel Temse hierin de eerste stappen gezet met het bekomen van het ISO 14001 managementsysteem. Een decennium later engageren we ons actief om minder CO2 uit te stoten bij onze activiteiten. De CO2-prestatieladder biedt ons de perfecte maatstaf om dit in de praktijk te realiseren. We onderschrijven de VN-ontwikkelingsdoelstellingen om duurzaamheid om te zetten in de praktijk.

Ontdek ons duurzaamheidsrapport 2022 

Onze ambitie: een emissievrije werf

Om onze CO2-emissies tijdens de bouwfase te reduceren, zetten we elektrisch materieel in: zo zijn er onder andere elektrische hoogtewerkers en wielladers bij ons bedrijf C-rental beschikbaar. Door het gebruik van onze werfbatterijen kunnen we conventionele stroomgeneratoren vervangen en daardoor de uitstoot van CO2-emissies sterk beperken.

Smart buildings

In 2019 bouwden we ons - al zeggen we het zelf - impressionant hoofdkantoor dat een typevoorbeeld is van een energiezuinige en toekomstbestendige Smart Building. De bouw hiervan berust op drie pijlers. Ten eerste wilden we het gebouw en het gedrag van de gebruikers inzichtelijk maken. Hierdoor kunnen we de optimale balans vinden tussen de productie, het verbruik en de opslag van energie. Ten slotte streven we ernaar oplossingen voor de mobiliteit van morgen aan te bieden.

Om dit alles te realiseren werd het volledige gebouw uitgerust met tal van sensoren die zowat alles meten: energie- en waterverbruik, de bezetting van de kantoren, enz. Daarnaast bestaat de basisinstallatie voor verwarming en koeling uit warmtepompen die aan een BEO-veld (Boorgat-Energie-Opslag) zijn gekoppeld. Het vernieuwende zit in de manier waarop deze installaties met een veelheid aan andere technieken in harmonie worden gebracht. Centraal hierin staat ‘ImSight’, een BOS (‘Building Operating System’) dat binnen Cordeel zelf werd ontwikkeld. Dit systeem laat ons toe data uit alle onderliggende installaties samen te brengen om zo de sturing ervan te optimaliseren. Een van de voornaamste functionaliteiten van dit systeem is dat het de brug kan slaan tussen de technische installaties en het energie management systeem. Dat is immers een cruciale schakel in het zo efficiënt mogelijk produceren, stockeren en consumeren van energie. Deze energiehuishouding gebeurt niet voor één gebouw maar op niveau van de hele site.

Energiegemeenschappen

De oplossingen die onze impact op het milieu moeten verminderen beperken zich echter niet tot ons hoofdkantoor, maar zijn terug te vinden op onze hele productiesite in Temse. Deze fungeert als live testlocatie voor tal van onderzoeks- en ontwikkelingswerken zoals de uitwerking van een geavanceerd communautair energiesysteem.  Deze demonstreert wat Cordeel Group en dochterbedrijf C-energy hun klanten binnenkort kan aanbieden via Energy as a Service, een betrouwbaar on-site energiesysteem dat wordt aangedreven door een gemeenschap van hernieuwbare energiebronnen.  Een gemeenschappelijk energiesysteem verbindt de energieopwekking en het energieverbruik van een locatie tot een slimme lokale gemeenschap van zonnepanelen, batterijen, slimme meters en nog veel meer. Door een energiesysteem op gemeenschapsniveau te ontwerpen, kunnen de exploitanten de grotere onzekerheid van hernieuwbare energiebronnen ter plaatse beheren zonder onderbreking van de voorziening of schade aan de kabels.

Duurzame energieproductie en -opslag

Op onze site vind je, naast de eerder voor de hand liggende zaken zoals zonnepanelen op de daken van onze verschillende productieafdelingen, tal van innovatieve oplossingen waarmee we groene energie kunnen produceren én stockeren. Een mooi voorbeeld hiervan is onze unieke en gepatenteerde energieheuvel, die momenteel gebouwd wordt en tegen 2024 operationeel zal zijn. Dat is een heuvel met bovenaan een vijver die verbonden is met een groot waterreservoir dat zich onderaan de heuvel bevindt. Wanneer er een surplus is aan energie gaan we het water van beneden naar boven pompen. Op momenten dat er een tekort is aan energie kunnen we datzelfde water opnieuw naar beneden laten stromen en op die manier energie opwekken volgens het principe van een waterkrachtcentrale.

Energy hill
Energy hill

Duurzame mobiliteit

Een ander belangrijk aspect waar we volop op inzetten is duurzame mobiliteit. Smart Charging wordt alsmaar meer de norm en dankzij de expertise van Powerstation, de firma binnen Cordeel Group die gespecialiseerd is in duurzaam mobiliteitsbeheer, worden alle elektrische wagens die zich op onze site bevinden volgens dat principe voorzien van stroom. Maar we gaan nog een stap verder; zo ontwikkelt Powerstation laadpalen gemaakt van gerecycleerde én recycleerbare materialen zoals hennep, een uiterst milieuvriendelijk biocomposiet geleverd door zusteronderneming C-biotech. Sinds 2022 geldt er bovendien bij Cordeel Group een car policy die voorziet in een 100% elektrische fleet. Naast elektrische wagens onderzoeken we ook de toepassingen van waterstof . Zo beschikken we momenteel al over verschillende waterstofwagens en hebben we een eigen waterstofstation op onze site. Bovendien wordt dit jaar een elektrolyser geïnstalleerd, die uit de overschoten van opgewekte energie waterstof gaat produceren.

Het doel is dat 70% van het energieverbruik van Temse afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen ter plaatse, wat de site ook zal beschermen tegen prijsschokken op de externe energiemarkt.

Het uiteindelijke doel? Cordeel Group én haar klanten klaarstomen voor een CO2-vrije toekomst.

Ontdek ons duurzaamheidsrapport 2022