persbericht_05012021_tm_roco_def.jpg

Cordeel bouwt mee aan de Vlaamse 'werf van de eeuw'!

Binnen het consortium ROCO kan Cordeel vanaf dit jaar aan de slag voor de werken aan de Oosterweelverbinding. Deze waren al eerder gestart, in 2018 op Linkeroever, maar zullen in 2021 ook aanvangen op Rechteroever, met als doel een grondige metamorfose voor de verkeersinfrastructuur in Antwerpen.

Verschillende tunnels zullen verschijnen om de Antwerpse Ring finaal rond te maken. Het viaduct van Merksem zal worden afgebroken om plaats te maken voor een verdiepte en gedeeltelijk overkapte Ring. 

Video: De Oosterweelverbinding in vogelvlucht

De werken aan de Oosterweelverbinding zijn van een zelden geziene omvang en vormen een stevige injectie in de Vlaamse economie. Heel wat grote en minder grote Vlaamse bouwbedrijven tekenen de komende jaren present op een van de vele Oosterweelwerven. "We zullen zowel op het land als onder water huzarenstukjes uitvoeren", zegt Peter Vanhoegaerden, operationeel directeur van Lantis. "Dat we daarvoor kunnen rekenen op een brede expertise en de strafste koppen uit onze bouwwereld, stemt ons bijzonder tevreden. De uitdaging wordt stevig, het team dat we verzameld hebben, vormt daarop het beste antwoord", aldus Vanhoegaerden.

Afgelopen zomer stelde Lantis al de aannemers voor de Scheldetunnel en de verkeers- en tunneltechnische installaties aan. Vandaag maakt de bouwheer bekend dat het ook de aannemers heeft geselecteerd die de werken aan het nieuwe knooppunt in de haven, de tunnels op de bodem van het Albertkanaal en de nieuwe Ring van de Oosterweelverbinding voor hun rekening zullen nemen. De verschillende aannemers gaan in 2021 meteen stevig van start. Midden januari start het consortium COTU in Zeebrugge met de realisatie van het tijdelijke bouwdok. Tegen het einde van dit jaar moeten daar de acht tunnelelementen kunnen gebouwd worden die samen de nieuwe, 1,8 kilometer lange Scheldetunnel zullen vormen.

ROCO start in de zomer met het verleggen van een Schijnkoker naast het viaduct van Merksem. Die werken zijn nodig om daar een tijdelijke verkeersverbinding te maken die het verkeer zal opvangen eens de afbraak van het viaduct van Merksem in 2024 start.

Rinkoniên start eveneens tijdens de zomer de voorbereidende werkzaamheden op voor de realisatie van het Oosterweelknooppunt op Rechteroever. Op Linkeroever en in Zwijndrecht rondt hetzelfde consortium dit jaar de werken aan de geluidsarmere en veiligere E17 af. Ook de gloednieuwe kluifrotonde in Waaslandhaven-Oost, die het havenverkeer vlotter zal afwikkelen, wordt in gebruik genomen.

Minder Hinder en meer Modal Shift

De werkzaamheden op Rechteroever kunnen dit jaar lokaal hinder veroorzaken. De daaropvolgende jaren is bovenlokale hinder mogelijk. Een uitgebreid pakket aan Minder Hinder-maatregelen moet er echter voor zorgen dat de hinder steeds tot een minimum beperkt blijft. Zo wordt er gedurende de werken steeds een maximale capaciteit voor de weggebruikers voorzien. Investeringen in extra fietsinfrastructuur of de opening van nieuwe Park and Ride-gebouwen op Linkeroever, in Merksem en op Luchtbal moeten er dan weer voor zorgen dat de weggebruiker steeds alternatieve, filevrije mogelijkheden heeft voor zijn verplaatsing naar de stad.

Andere nieuwsberichten