gha-antwerpen_01-2.jpg

Hyperflexibel concept in industriële omgeving

DBM-project voor havenbedrijf Antwerpen

Bij dit Design, Build & Maintenance-project verzorgden we het ontwerp en de bouw van de nieuwe centrale werkplaats van het havenbedrijf. Inclusief kantoren, sociale voorzieningen en omgevingsaanleg. Ook nemen we de komende twintig jaar het onderhoud voor onze rekening.
gha_antwerpen_02.jpg
gha_antwerpen_03.jpg

Projectkenmerken

Projectnaam
DBM-project voor havenbedrijf Antwerpen
Locatie
Blauwhoefstraat 13-15
Opdrachtgever
Port d’Anvers
Categorie
Kantoren, Logistiek & Productie
Architect
A-tract Architecture & Technum
Uitvoeringsperiode
Opgeleverd

Industriële omgeving

De site ligt ingeklemd tussen de spoorlijn en het Kanaaldok. Wat vroeger bestond uit aparte gebouwen met verschillende functies is nu samengebracht in drie gecentraliseerde clusters: cluster scheepswerf, nautische cluster en cluster scheepvaartpolitie. Voor de medewerkers is er een groene plek gecreëerd. Zo kunnen zij ook in de industriële omgeving van de Antwerpse haven op adem komen in het groen.

Overzicht en flexibiliteit

Aangezien veiligheid in deze omgeving van groot belang is, hebben we de omgeving zo vormgegeven dat voor iedereen meteen duidelijk is waar hij wel of niet toegang toe heeft. De bouwvolumes ogen eenvoudig aan de buitenkant, maar aan de binnenkant spelen vele looproutes in op de processen die er plaatsvinden. De opzet is enorm flexibel: wat nu werkplaats is, zou in de toekomst ook magazijn kunnen zijn, of een hangar. Ook is het mogelijk om functies toe te voegen of te schrappen.


Hightech waterzuivering

De haven van Antwerpen stelt strenge eisen aan de milieu-impact. Waterzuivering speelt hierbij een zeer belangrijke rol: afvalwater dat is gebruikt om schepen in het droogdok te reinigen, mag niet zomaar worden geloosd in het kanaal of de Schelde. Grote hightech waterzuiveringsinstallaties lossen dit probleem op.
 

Gerelateerde projecten